posted by

Stredná generácia si ešte dobre pamätá časy, keď na jar chodili zbierať fialky do Nadlázu, na jeseň huby a v zime striehnuť na zver. Človek sa tam dostal pomerne jednoducho. Cesta popri lese spájala Svodín s Novou Vieskou. Ale počas rokov cestu vzala späť príroda, zarástla kríkmi a mladinou.

Comments are closed.