posted by

4. november je v kalendároch vyznačený červenými písmenami. V našej materskej škole sa tento sviatok z roka na rok organizuje zapájaním sa detí aj rodičov. V tento rok to ale zmarili bezpečnostné opatrenia kvôli koronavírusu. Deti tak pracovali v skupinách – maľovali sa autá (dar firmy Smurfit Kappa) z kartónového papiera, vhodné na externé a interné použitie. Hotové dopravné prostriedky so záľubou využívali: dodržiavali „dopravné predpisy“ a nikto nebol účastníkom „dopravnej nehody“.
Týmto dňom upozorňujeme na poslanie materských škôl.
Ďakujeme spoločnosti Smurfit Kappa za malé autá z kartónového papiera, ktoré boli do našej materskej školy dovezené  vďaka Bc. Lívie Kovácsovej (našej bývalej riaditeľky).

Angelika Király, učiteľka MŠ

Comments are closed.