Teta Mári, ktorá prežila hromadu zázrakov

Teta Mári, ktorá prežila hromadu zázrakov

Máriu Dékányovú, ktorá v tomto roku slávi 94 rokov, som našla v záhrade. Je začiatok marca, ale ona s hrabľami pripravuje pôdu, aby mohla všetko včas zasadiť. Hneď ma spozná a s úsmevom hovorí: Možno si už neužijem plody zo záhrady, ale v detstve som sa naučila „Pracuj tak, ako keby si žila večne a modli sa tak, ako keby si zajtra umrela“, toho sa držím.

V izbe si sadneme na rozhovor.

Najväčší zázrak som prežila počas vojny.

Ako mladá žena som sa musela schovávať pred ruskými vojakmi. Najprv som sa schovávala doma, potom som prešla k susedom. Neviem, kto ma prezradil, ale v jedno ráno niekto kričal s cudzím prízvukom: „ Mama Ilonka, poď domov“. Vyšla som. Predo mnou stál špatný ryšavý rus, v ruke samopal a pokrčená fotografia, znázorňujúca mňa a dcéru. Strkal do mňa, vyviedol ma na dvor a kričal: Stoj, Ilonka mama kaput, muž oficér. V momente mi blyslo hlavou, že spolu s touto fotkou našiel aj fotku môjho bratranca v maďarskej uniforme. Chcela som povedať, že to nie je môj manžel, ale som nedokázala prehovoriť. Zaspätkoval a namieril. V smrteľnej obave som sa pozrela na ostatných ruských vojakov, ktorí stáli na druhej strane dvora. Dôstojník niečo zašepkal vojakovi vedľa seba a ten s obrovským skokom sa dostal za chrbát vojaka, ktorý sa ma chystal zabiť a s puškou ho silno pridržal. Triasla som sa, nohy ma ledva udržali … život mi visel na vlásku. Teta Mári vyloví zo šuflíka ominóznu fotografiu a vlastné kresby, na ktorých znázorňuje, kde stáli oni, kde vojaci a odkiaľ jej prišli na pomoc.

Z posledných údržieb

Gabriel Vígh, starosta obce

V tomto mesiaci najviditeľnejšou a hneď dodávam, najnaliehavejšou prácou bolo asfaltovanie školských ciest. Chodník, vedúci ku škole, je zároveň jedným z najfrekventovanejších a jeho stav bol už dávno rizikový. Zistilo sa tiež, že dažďová voda doteraz zatekala pod budovu školy, lebo sklon chodníkov bol zlý. Aj to sme museli odstrániť. Na základy ciest a chodníkov sa dostalo približne 600 metrov štvorcových asfaltu. Ťažko nahromadíme peniaze na financovanie tejto práce, ale obnova sa nedala ďalej odkladať.

Aj Dom ľudových tradícií sa obnovil z vnútra aj z vonka. Po upevnení betónom, zachrániac tak pred zrútením, sme ho dali do poriadku vonku aj vnútri, omietli a vymaľovali. Ešte aj hospodárske budovy boli omietnuté spôsobom, ako to robievali predkovia. Ani dažďová voda nespôsobí viac škody, lebo v minulom roku budova dostala odkvap a jarky tiež pomôžu odviesť dažďovú vodu. V súčasnosti správcovia domu dávajú zariadenia na svoje miesta, ktoré samozrejme tiež opravujú podľa ich stavu. Už sa vykonávajú práce aj okolo nedávno zakúpeného domu, spojeného s Domom ľudových tradícií. Znovuotvorenie archeologického múzea plánujeme na 4. júna.

Neobyčajným spôsobom bola zanedbaná archivácia spisov obecného úradu. Posledná úradná archivácia bola v roku 2004. Práve preto práca odborníkov, ktorí prekontrolovali spisy, bude stáť približne 3000 eur. Ešte vlani sme vytvorili policový systém pre ukladanie spisov. Zvlášť bol vytvorený priestor pre spisy obecného úradu a oddelene budú archivované spisy Sheudenu. Vyradené veci do času likvidácie budú umiestnené v osobitnej miestnosti.

PM1 (Copy) PM2 (Copy) PM3 (Copy) PM4 (Copy)

Spodná voda zmizla

z okolia nemeckosvodínskej predajne Jednoty. Samospráva si vyžiadala odborný posudok znalca, ktorý vo svojom posudku uviedol, že koryto potoka Dobra sa postupne zapĺňalo usadeninami a odpadom, a tak sa uzavrela cesta vody. Vedenie obce nechalo prefúkať potrubie, ktoré odvádzalo vodu zo studne pred predajňou Jednoty, ale počas predchádzajúcich rokov sa upchalo. Teraz už odteká voda a zo suterénov okolitých domov zmizla spodná voda. Magdaléna Bottyánová, ktorá dlhé roky bojuje s vodou, s radosťou ukazuje, že v suteréne je sucho (niekedy tam bolo 60 cm vody) a môže začať s izoláciou. Veru veľkú čiastku sme minuli na dom kvôli vode. V tom čase, keď sa staval dom, tu spodná voda nebola, až vtedy, keď sa uzavreli pramene, vtedy vystúpila hladina vody. Teraz dúfam, že sa problém vyriešil. Zastavím sa aj u Mazánových. Ujo Imro ukazuje, že v studni bola voda na 60 cm od hladiny zeme, ale odvtedy, ako vyčistili potrubie, hladina vody klesla o meter. Všetci dúfajú, že aj v daždivých obdobiach bude potrubie schopné odvádzať vodu z obytných častí.

Riešenia na úsporu energie

S novou technológiou vykurujeme kinosálu za jednu štvrtinu ceny

– hovorí Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden.

Keď sme ešte vykurovali s kotlami, pred podujatiami, divadelnými predstaveniami pri vonkajšej teplote okolo 0°C sme museli kúriť 5-6 dní, aby sme v kinosále dosiahli 15-18°C.

V rámci úspešného projektu za účelom efektívnejšej vykurovacej technológie a šetrenia energie nám poskytla Nadácia Ekopolis 4000 eur na zakúpenie a montáž infračervených panelov. Je to nová technológia – funguje ako slnko – zohrieva telesá a nie ovzdušie. Toto vykurovanie stačí zapnúť dve hodiny pred predstavením. Investícia nás vyšla na 4500 eur, 500 eur sme financovali z vlastného rozpočtu. Vedieme evidenciu súčasnej spotreby, namontovali sme zvlášť meradlo, aby sme videli úsporu.

Veľa sme urobili aj v iných oblastiach pre racionalizáciu vykurovania kultúrneho domu. Ešte vlani sme oddelili od celého vykurovacieho systému vykurovanie obecného úradu, ktoré prevádzkujeme s oveľa menším kotlom. Okrem toho sme namontovali infračervené panely do sobášnej siene a tanečnej sály. Plánujeme, že v nasledujúcu zimu veľké kotle už ani nebudeme prevádzkovať.

Od tejto Nadácia dostala základná škola 700 eur na výmenu a modernizáciu starých neónov. 24 neónov vymenili, projektové krytie stačilo na 18 kusov. Ostatné samospráva doplatila z vlastného rozpočtu.

Výmena svietidiel na školách

RNDr. Marta Fótiová, učiteľka základnej školy v rámci projektu „Zelená škola“ sa zapojila so žiakmi do jedného projektu, ktorého cieľom je znižovanie spotrebovanej energie. Po odsúhlasení s riaditeľkou sme sa rozhodli, že vypracujeme projekt na výmenu svietidiel, hlavne neónových, ktoré boli hlučné a mihotavé – začala p. učiteľka. So žiakmi sme navštívili elektráreň v Piešťanoch, aby sme mali prehľad, aké prednosti má úspora energie. Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s obcou a preto zo strany obce sa stal súčasťou projektu vykurovanie kinosály. Keď sa uskutočnila výmena svietidiel, žiakom sme vysvetlili, že výmena bola v znamení šetrenia s energiou a tiež, akú úsporu to znamená pre školu.

Prácu realizoval Martin Mikula. Museli sme prísť na to, že svetlá sú zastaralé a treba ich všetky vymeniť. Od českej firmy sme zakúpili LED žiarovky, ktoré v porovnaní s klasickými majú celý rad výhod – informuje nás Martin. Dávajú viac svetla, spotrebujú menej energie a ich životnosť je extra dlhá – aby som spomenul len to najdôležitejšie. Samozrejme sme vymenili aj vypínače.

V Základnej škole sa vymenilo 24 žiaroviek. V Základnej škole Lajosa Csongrádyho zase 44 žiaroviek, lebo aj tam bola situácia neúnosná, hlavne na chodbách, avšak na toto neboli finančné prostriedky z projektu, preto výmenu financovala samospráva z vlastného rozpočtu.

ledes egok szl. iskola

Felújítások március-áprilisban

Rekonštrukcie v marci a v apríli

Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden:

V tomto roku ZŠ L. Csongrádyho slávi 65. výročie svojho založenia a ZŠ slovenská 25. výročie znovuzaloženia, a na tieto oslavy sme sa snažili vytvoriť vhodné prostredie. Za krátky čas sa vybudoval chodník z uličnej strany školského dvora. Starý chodník bol v dezolátnom stave. Chodník je vykladaný dlažbou, je širší a vybudovali sme jarok. Tento chodník poslúži aj ako parkovisko v prípade, že sa zaplní parkovisko za telocvičňou. Aj oplotenie areálu školy sa kompletne vymenilo – na strane od telocvične oplotenie bolo hotové už v minulých mesiacoch a teraz sa vyhotovilo z uličnej strany. Vymenili sme bránu na väčšiu, aby aj hasičské auto bez problémov mohlo vojsť. Opravil sa aj dvadsať rokov nefungujúci hydrant pre hasičské vozidlá v areáli školy. Na opravu fasády budovy školy bol odovzdaný projekt, ktorý zatiaľ nie je vyhodnotený.

Dala nám zabrať práca na ochranu Domu ľudových tradícií. Koncom vlaňajšieho roka boli steny podbetónované a tak sme predišli prípadnému zrúteniu. Dokončili sme vonkajšiu aj vnútornú maľbu. Pracovníci domu dokončujú umiestňovanie vybavenia. Na dvore sa vykopali sa jarky, aby sa ochránili budovu pred ničivou dažďovou vodou. Okrem toho sme dali do poriadku dvor, opravili chodníky, upravili kvetinové záhony, aby čím skôr mohli prísť návštevníci.

Nad vchodom do kultúrneho domu sme namontovali elektronickú tabuľu, ktorá ukazuje čas, dátum a vonkajšiu teplotu. Môže sa využívať aj na rôzne textové informácie.

Kroky smerom ku konečnému riešeniu

Od Gabriela Vígha, starostu obce sme sa dozvedeli:

Ako prvý v okrese sme 6. apríla dostali rozhodnutie o zaregistrovaní nášho dvora separovaného odpadu. Dva roky pracujeme na tom, aby tento dvor mal dobrú prevádzku – má dozor, otváracie hodiny, podľa predpisov je vybavený kamerami a poplašným zariadením. Obyvatelia sem môžu priviezť separovaný odpad a naši zmluvní partneri ho odvážajú na ďalšie spracovanie. Takto sme zabezpečili, aby v chotári nevznikali ilegálne skládky. Veľmi nám pomáha, že dôveryhodná osoba sleduje okolie a okamžite zistí bezprávie.

Typy odpadu vo dvore separovaného odpadu: obaly, drobný stavebný odpad, papier, lepenka, sklo, zelený odpad, kuchynský odpad, žiarovky, akumulátory, elektronické zariadenia, plasty a iné. Veľkou výhodou je, že dvor sa zaregistroval, lebo len tak môžeme pokračovať s ďalším projektom k vybaveniu dvora – ako napríklad štiepačka dreva, zariadenie na kompostovanie, zakúpenie traktora, nakladačov a podobne.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo niekoľko obyvateľov, bývajúcich okolo predajne Jednoty v Nemeckom Svodíne, sťažujúc sa na zvýšenú hladinu spodnej vody na ich pozemkoch. Je to problém niekoľkých desaťročí, ale videl som, že sa to nedá ďalej odkladať, a tak sme v čo najkratšom čase vyžiadali a dostali odborný znalecký posudok pracovníka vodární, prečo je tak vysoko voda. On vidí problém v tom, že hlboké koryto potoka Dobra sa postupne zanieslo usadeninami a zahadzovaným odpadom. A tak sa zapchali pramene. Podľa mienky odborníka dlažba na oboch stranách potoka neovplyvňuje výšku podzemných vôd.

Ponúka aj riešenie: 1. Je potrebné prehĺbiť a vyčistiť studňu pred predajňou COOP Jednota. 2. Vyčerpať vodu zo studne, zistiť čas znovu naplnenia a zhotoviť merania aj vtedy, keď je čerpanie postupné. 3. Vyčistiť potrubie, cez ktoré odteká zo studne voda pod hlavnou cestou do potoka Dobra. Pokiaľ to nepomôže, potrubie je nutné vymeniť. 4. V budúcnosti pri výstavbe budov a terénnych úpravách vyžiadať posudok od kompetentných odborníkov.

Rysuje sa riešenie zníženia zápachu hnojovice?

Koncom minulého mesiaca sme sa stretli s firmou, ktorá odprezentovala jedno z riešení na redukciu objemu hnojovice a zápachu na farmách ošípaných.
Hovorím s Rastislavom Liščákom a Adrianom Čorbom:
Koncom minulého roka sa uskutočnili dve stretnutia medzi našou firmou a dánskym vedením firmy Pigagro s.r.o., kde sme ponúkali riešenie na znižovanie množstva hnojovice ako aj na minimalizovanie zápachu – hovorí o začiatkoch Adrián Čorba. Všetko nasvedčuje že obe strany sú pripravené na spoluprácu. Výstavbu prototypu, prvého na Slovensku, budeme realizovať na naše vlastné náklady, pravdepodobne v stredisku Pigagro s.r.o. v Brutoch. Detaily spolupráce ešte budú upresnené.

V zahraničí podobnú technológiu využivajú, ale na Slovensku bude použitá prvý krát hovorí Rastislav Liščák autor a projektový technológ. Podstatou je, že pomocou hmyzu, húb, rias a baktérií a to za špeciálnych podmienok znižujeme množstvo hnojovice. Technologický proces eliminuje zápach. Vznikne organické hnojivo, ktoré sa využíva na hnojenie priamo na ornú pôdu. Veľkou výhodou technológie je, že konečný produkt neobsahuje patogénne mikroorganizmy, dodal Liščák.

Komplexnosť technológie je závislá na externých podmienkach, ktoré zaručujú optimálne možnosti pre tieto organizmy. Treba brať do úvahy teplotu, vlhkosť, počet organizmov. Testovanie musí prebehnúť v miestnych podmienkach. My sme vyvinuli vlastnú technológiu. Veľkosť závisí od množstva hnojovky, ktoré sa má spracovať.

Našu technológiu môžu využívať okrem ošipární aj iné firmy. Vieme spracovať biologický odpad vznikajúci pri spracovaní hydiny, kurčiat, vajec a rýb.

Túto linku je vhodné vybudovať v tesnej blízkosti maštale. Pomocou potrubia prečerpáme hnojovicu a následne spracujeme. Po úspešnom otestovaní linky v Brutoch sme pripravení začať rokovania o vybudovaní svodínskej prevádzky, uviedol Liščák.

Prečo ste sa rozhodli vybudovať technológiu vo Svodíne? Keď to odsúhlasí vedenie firmy Pigagro s.r.o., za aký čas dokážete vybudovať túto čističku vo Svodíne? – pýtam sa druhého respondenta A. Čorbu.
Z médií sme sa dopočuli, že tu existuje problém so zápachom, a už dávnejšie sme v kontakte s p. Martinom Mikulom. Na výstavbu potrebujeme zhruba 2-3 mesiace. Keď dôjde k dohode s firmou Pigagro s.r.o., približne koncom roka by sme už mohli prevádzkovať testovaciu linku. Keď nedôjde k dohode, budeme hľadať iného partnera. Na Slovensku existuje viac miest kde sa naša technológia môže uplatniť. Pripravujeme sa aj na rozšírenie do Maďarska a Poľska, hovorí Čorba.

Takto počujúc, znie to ako dobré riešenie. Ale či aj funguje, to ukáže až čas.

Dobra patak (Copy)

tajhaz (Copy)

kijekzo (Copy)

járda4 (Copy)

járda3 (Copy)

járda2 (Copy)

járda1 (Copy)

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016

15.apríla 2016 sa uskutočnil 20. ročník celoštátnej zbierky Ligy proti rakovine. Je tradíciou, že Základná škola Svodín v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža sa aktívne zapojí do zbierky. Poďakovanie si zaslúžia žiaci Nyitrai, Palúk, Király, Grentek, Kučerová, Szabová, Hausknechtová a Antalová, ktorí spolu s dospelými Evou Dékányovou, Ottom Takácsom a PaedDr. Karolom Krškom realizovali zbierku vo Svodíne a v Štúrove. K dispozícii im boli tri pokladničky a 1000 kvetov a spoločným úsilím sa podarilo vyzbierať 762,73 Eur. Treba vyzdvihnúť občanov zo Svodína, ktorí prispeli k tejto sume takmer dvomi tretinami. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prispeli.
PaedDr. Karol Krško

Máme odpoveď na petíciu. Že nie takú sme čakali!?...

V januárovom čísle sme uverejnili, že petičná komisia 28.12.2015 odovzdala svodínsku petíciu s 950-timi podpismi na Ministerstvo životného prostredia SR, odkiaľ ju dňom 7.1.2016 zaslali na Inšpektorát životného prostredia za účelom vybavenia. V tejto petícii sme protestovali proti znečisťovaniu životného prostredia a ovzdušia firmou PIGAGRO s.r.o. v dôsledku prevádzkovania veľkovýkrmne ošípaných, kde unikajúci amoniak a zápach zhoršuje životné podmienky Svodínčanov.
Inšpektorát životného prostredia, pracovisko Nitra vo svojej odpovedi okrem iného uvádza: Inšpektorát na základe Vašej petície vykonal dňa 15. 1. 2016 v prevádzke Pigagro, farma Svodín kontrolu. Inšpektorát požiadal Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nové Zámky o súčinnosť. Pri chove ošípaných hlavným znečisťovateľom ovzdušia je amoniak, na ktorý nie je určený limit. Inšpektorát pri zahájení podnikania určil podmienky chovu prevádzkovateľovi. Počas kontroly bolo zistené, že v povoleniach uvedené podmienky sú dodržané.
Dňa 19. 1. 2016 bolo inšpektorátu elektronickou poštou zaslané vyjadrenie RÚVZ NZ, v ktorom inšpektorátu oznámili, že vydajú opatrenie na vykonanie akreditovaného merania koncentrácie amoniaku a sírovodíka v ustajňovacích priestoroch.
Na základe vykonanej kontroly, môžeme potvrdiť, že zákon porušený nebol a petíciu považujeme za vybavenú.
PS: Petičná komisia pokračuje vo svojej činnosti, lebo s touto odpoveďou ani zďaleka nepovažujú problém za vyriešený.

Történelmünk a honfoglalástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jó, hogy ezt a zseniális ötletet Szőgyénben is megvalósították! Az iskola 2. emeletéig minden egyes lépcsőfokra a magyar történelem egy kimagaslóan jelentős évszáma került az esemény megnevezésével. Így majd nem sokat kell bajlódniuk a diákoknak az évszámok memorizálásával, hiszen lépcsőzés közben szinte beleég a tudatukba. Bizony sajnálom, hogy a mi korunkban nem volt ilyen, sőt még rendes történelemtanítás se folyt, és felnőtt koromban kellett pótolnom hiányos történelmi ismereteimet.
Szarka Andrea igazgatónő elmondta: „Ma nem emléktáblát avatunk, szobrot vagy kopjafát állítunk, de célunk a történelmi lépcsőházzal ugyanaz: nemzeti múltunk tisztelete, tisztelgés történelmünk hősei előtt, identitástudatunk erősítése és nem utolsó sorban segédanyag biztosítása a történelem tantárgy tanításához.“
A színvonalasan kivitelezett lépcsőház alkotói Laczkó Gábor, Szabó Attila és Baracska Árpád voltak, a történelmi megállók válogatása Nothart Erika munkája. A faanyagot a „Történelmi Lépcsőház“ kiíráshoz a Vígh & Vígh kft. biztosította.
Az igazgatónő ünnepi köszöntője és a kultúrműsor után az igazgató asszony Vígh Gábor polgármesterrel együtt átvágták a szalagot az első lépcsőfoknál, Farkas Zsolt atya pedig megáldotta az alkotást.
A lépcsőház megtekintése után Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid felemelő ünnepi koncertjét élvezhették a jelenlévők.
Jómagam pedig még sokáig üldögéltem a lépcsőfordulókban, memorizáltam az évszámokat…

lepcso3

Na pozvanie samosprávy Taty z príležitosti spomienkovej slávnosti na počesťobetiam komunizmu prišla delegácia, vedená Gabrielom Víghom. Prichádzajúca spomínajúca verejnosť sa mohla stretnúť v kultúrnom stredisku Magyary Zoltán s najvýznamnejšou tvorbou maďarskej literatúry – s dielom Mihálya Zoltána Nagya, spisovateľa zo Zakarpatia„ A sátán fattya“.
Charitatívny večer pre pomoc onkologickým detským pacientom sa uskutočnil v druhú nedeľu pôstu v našom kostole.

Sumu 1100 eur, pozbieraných z darov pre Detský onkologický ústav v Bratislave, odovzdali Otec Zsolt, dekan a Gabriel Vígh, starosta obce na oddelenie MUDr. Alexandry Kolenovej.
Vo Svodíne zorganizovala Základná organizácia SMK – MKP a združenie „Szőgyén Öröksége“ spomienku na slávne udalosti revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1948-49. Uctievanie sa začalo svätou omšou a pokračovalo pri soche A. Görgeya. V poobedňajších hodinách oslavy pokračovali v partnerskom meste Tata, kde sa zúčastnila delegácia na pamiatkovej slávnosti pod vedením starostu G. Vígha. Slávnostný sprievod sa konal na štyroch miestach.

Ku koncu decembra 2015 bol počet obyvateľov obce 2486 osôb: 1193 mužov a 1293 žien.
Počet sa nezmenil oproti predvlaňajšiemu roku.
Narodilo sa 27 detí, 18 chlapcov a 9 dievčat.
V r. 2014 sa narodilo len 11 detí, to je teda radostný nárast.
30 spoluobčanov nás navždy opustilo: 14 mužov a 16 žien.
V r. 2014 zomrelo 29 osôb.
Zosobášilo sa 11 párov: 9 doma a 2 mimo obce.
Predvlani uzavrelo manželstvo 12 párov.
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 34 občanov a odhlásilo sa 31.