Práca veľkou silou pokračuje, aj keď nebola doteraz pre verejnosť veľmi viditeľná. Medzi naše budúce plány patrí uskutočniť, aby aj iní videli našu obec takou, akú ju chceme mať my! V blízkej budúcnosti chceme uskutočniť mnoho „drobností“. Medzi inými postupne obnovíme naše noviny, na internetových stránkach Vás budeme informovať o  viacerých udalostiach.

Obnovíme priestor pred kultúrnym domom, vytvoríme parky, zasadíme stromy. Rozobrali sme bránu nad sochou na Hlavnom námestí, lebo jej stav bol životu nebezpečný. Konštrukcia bola úplne prehnitá. Natreli sme zábradlia na hlavných priestranstvách – kostol, kultúrny dom, bývalý dom služieb atď. Pravidelnú údržbu vyžaduje verejné osvetlenie a rozhlas. Veľa práce nás čaká na verejných priestranstvách: ostrihanie stromov, kosenie trávy, vyčistenie jarkov a iné.

Žiaľ, veľmi veľa odpadu je na verejných priestranstvách. Pozbierali sme veľa vriec odpadu. Vďaka za to osobám verejnoprospešných prác. Niektorí už očakávajú, že nimi zahodené smeti budeme zbierať my. Práve preto sme umiestnili niekoľko smetných košov. Dúfame, že len od toho bude záležať, že odpad – plechovky od piva a vrecká od čipsov – sa nedostanú do kríkov a na trávu! Najlepším riešením by bolo, keby sa dostali do vhodnej smetnej nádoby vytriedené. Z cintorínov sme odviezli vence pozbierané na jeseň, odvoz prekročil 1000 eur, preto by sme sa tešili, keby fungoval triedený zber.

Čo sa týka projektov, snažíme sa o všetko, čo prospeje našej obci. Máme viac úspešných projektov. Vypracovali sme projekt (už veľakrát) aj na obnovu vonkajšej fasády Základnej školy Lajosa Csongrádyho. Dúfajme, že teraz úspešne!

Vypracujeme program pre mladých na podporu pri kúpe domu, aby sme pomohli v tunajšom usadení.

Chceli by sme peknú, udržiavanú obec, kde je dobre žiť. Pričiňme sa o to všetci!

Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce

Na marcovú prednášku v rámci katolíckeho vzdelávania pre dospelých, organizovanú občianskym združením Pázmaneum, otec Zsolt pozval Kláru Bokor, ktorá v interaktívnej prednáške zdieľala  svoje zážitky, ktoré skúsila vo svojich cestovaniach.

„Každá moja cesta je pútnická. Hľadám v ľuďoch, v kultúrach a vo viere spiritualizmus. Sledujem, ako žijú miestni, aké majú návyky vo viere, ako slávia sviatky, aké sú kostoly. Pre nás, ktorí sme boli vychovaní v kresťanskej kultúre, je ohromujúce vidieť rituály a požiadavky inej viery“ – podelila sa s nami Klára, svetobežníčka. Hovorila o svojej nepálskej a indickej ceste o hinduizme, ktorá sa dá ťažko definovať, lebo počas dejín sa dynamicky rozvíjala, aj sa rozvíja a formuluje. Hovorila o svojich zážitkoch z brehu Gange o bedároch, o nesmiernej chudobe, o kultúrnom dedičstve, o živote v usadlostiach o kaste.

V druhej časti svojej prednášky  sa podelila s poslucháčmi o svoje zážitky, keď v ďalekých krajinách chodila po stopách kresťanstva.

Počas pôstneho obdobia chodila v Etiópii, kde sa nachádzajú pamiatky z ranného kresťanstva. Mnoho miest je evidovaných ako súčasť Svetového dedičstva. Úcta kostola je samozrejmosťou, vstupuje sa boso.

„Každý kostol chráni ortodoxný farár, ktorého ruku bozká každý veriaci pri vstupe. Mali sme čas vžiť sa do rituálov, sledovať pútnikov ako bozkávajú prah kostola. Okolo kostolov žijú stovky pustovníkov v dierach vyhĺbených do skál, ktorí nevlastnia ani najnutnejšie veci. Celý ich majetok pozostáva z palice, ruženca a z čutory na vodu. My, Európania sa iba čudujeme, ako málo stačí pre život človeka“  –  hovorí Klára.

Takisto počas pôstneho obdobia chodila v Mexiku. Hovorila o čare malých mexických kostolov na území Mayov, kde viery žijú v symbióze, popri sebe aj pradávna viera a kresťanstvo. Je samozrejmosťou, že v kostole San Juan Chumala sa mieša viera dávneho sveta Mayov s učením kresťanstva a na podlahe kostola svietia tisícky sviečok, ktoré zobrazujú úctu k Bohu slnka a slová modlitby spoločne oslovujú Pannu Máriu a Quetzalcoatla.

Nakoniec hovorila o zážitkoch na Filipínach, kde popri cestách možno stretnúť mužov vláčiacich kríž už pred Veľkým piatkom. Na Veľký piatok sa vydáva na cestu veľká skupina seba bičujúcich mužov a strieka krv. V meste Cutud v 35 stupňovej horúčave dianie sleduje zvedavý húf ako pred 2000 rokmi. Vtedy sa podujalo 17 mužov na ukrižovanie.

Na prednášku prišla Ágnes Keszegh z Kamenice nad Hronom a v diskusii prezradila: „Ohromil ma obraz mladých mužov, ktorí do krvi korbáčovali vlastný chrbát. Ako brali na seba utrpenie prechádzajúc krížovou cestou. My by sme mali iba zájsť do kostola počas pôstneho obdobia, aby sme spomínali na utrpenie Krista…“

Je rituál na Filipínach skutočnosť alebo šou pre turistov? V čom je rozdiel medzi kresťanstvom a mentalitou národov a ich tradícií? Preformuje sa viera jednotnej liturgie? Na tieto otázky hľadali odpoveď poslucháči a prednášajúci.

Pre poslucháčov bol srdcervúci zážitok Kláry z trnavskej Manily : „Každý mal v ruke horiacu sviečku, rozmýšľala som, čo by bolo, keby…, ale som to nedomyslela, lebo sa objavil neónom osvetlený veľký kríž s postavou vzkrieseného Ježiša. Svätá omša trvala tri hodiny v dobrej nálade. Na kázni farára sa veriaci zabávali, odpovedali na otázky otca a tlieskali. Ani som sa nečudovala, že omša vyústila do ľudovej veselice, kde niesli sochu Krista a panny Márie životnej veľkosti cez mestskú časť v sprievode bubnov. Obe sochy sa stretli pred pódiom, ktorý zaplnili malí anjelici (deti oblečené za anjelov) „od zeme až po nebo“. Na oslavujúci dav padali trblietajúce konfety a my sme sa vznášali „v nebi“. Vyvrcholením všetkého bol ohňostroj.“

Záverom Klára dodala, že kdekoľvek chodila po svete, prežívajúc akákoľvek zážitky v ďalekých krajinách pri stretnutiach s katolíckymi kresťanmi – napriek inakosti a pestrosti – vždy prežívala pocit súdržnosti, ktorý vedie na tej istej ceste každého veriaceho k Ježišovi.

Kornélia Berényi

(Nasledujúca prednáška Akadémie Regnum Marianum bude 27. apríla.)

 

Domáca pani Domu ľudových tradícií pri Múzeu Jánosa Thaina vo Svodíne, Edina Švajcerová, aj v tomto roku pozvala na predveľkonočné podujatie každého, kto sa s ručnými prácami a s veselou spoločnosťou chceli naladiť na blížiace sa sviatky.

Prišli aj hostia, zakladateľ Občianskeho združenia remeselníkov, László Németh, ktorý ukázal zhotovenie veľkonočných korbáčov a zasvätil záujemcov do tajov drôtovania vajíčok.

Zhotovili sa bábky s Beátou Csergeovou, kuriatka pomocou Évy Forró, u Melindy Sárai sa čarovali drevené veľkonočné zajačiky, Barbara Švajcerová predviedla servítkovú techniku a Antónia Švajcerová pomáhala malým rúčkam pri voskovaní vajíčok.

Veronika Smidt hrala rolu pri zdobení vajcového stromu. Zhotovené veľkonočné ozdoby sa dostali na  spiace jablone. Staré stromy, ktoré práve vyháňali púčiky, pozdravili veselými jarnými pesničkami, riekankami. Pôstny vietor sa veselo zahrával s deťmi zhotovenými papierovými ozdobami, ktoré vytvárali ozajstnú veľkonočnú náladu na dvore Domu ľudových tradícií.

Predmetmi remeselníkov sa mohli potešiť všetci, ktorí si vybrali 5. pôstnu sobotu na návštevu tohto podujatia.

Podporovateľmi podujatia boli Nadácia Budúcnosť Svodína, Kult-Minor, Samospráva obce Svodín, Jonagold.

Kornélia Berényi

 

Séria programov „Youth is Europen Future“ započatá vlani pokračovala v Poľsku.

Úspešný projekt svodínskej samosprávy z roku 2018 sa uskutoční na šiestich miestach Európy a trvá do jesene tohto roka. Miesta doterajších stretnutí boli Svodín, Tata, Ljubjana a tohtoročný program pokračoval v poľskom Pinczówe v tretí marcový víkend.

Členovia svodínskej delegácie pod vedením Szabolcsa Mériho, starostu obce, boli Judit Csókás, poslankyňa, Dóra Dukonyová, spolupracovníčka projektu, Edina Švajcerová, vedúca Domu ľudových tradícií a múzea, Rebeka Švajcerová, poslucháčka univerzity, Mátyás Méri a Mátyás Berényi, stredoškoláci.

Ako pri každej príležitosti aj teraz sa pripojila delegácia partnerského mesta Tata, ktorú viedla Zsuzsanna Schőnfeld Roboz, poslankyňa samosprávy, členov tvorili Zsuzsanna Osgyáni, Anna Somlyay, Gábor Márkus. Z českej Bystřice nad Olší prišla delegácia pod vedením Romana Wróbla.

Členov delegácií privítali starosta partnerského mesta Pinczów,  Baduarak Woldzimierz, predstavitelia mestských organizácií a školských zariadení, pripraviac bohatý program v rámci štvordňového stretnutia.

Okrem iného sa uskutočnila konferencia, cieľom ktorej bola príprava mladých prvovoličov. Predstavitelia V4 sa predstavili prezentáciami, boli kvízy, hľadali odpovede na otázky, týkajúce sa mladých, a hovorili o svojich predstavách, ako vidia budúcnosť Európy.

V tento istý víkend sa usporiadali v Kielci oficiálne podujatia Dňa poľsko-maďarského priateľstva. V Grochowe spomínali na víťaznú poľsko-ruskú bitku, kde po boku Poliakov bojovali aj Maďari. Vedúci delegácií položili vence pri pamätníku. Cestou domov sa pokochali pamiatkami Krakova.

Nasledujúce stretnutie programu sa uskutoční v českej Bystřici na Olší v dňoch 22. a 24. mája a ukončí sa v srbskej Kanjiži.

Kornélia Berényi

V gymnáziu MIND v Tate privítali putovnú výstavu z tvorby svodínskej galérie umenia, ktorú zorganizovalo združenie Tatai Helytörténeti Egyesület.

Na otvorení sa zúčastnili József Michl, primátor mesta, Henrietta Beró, viceprimátorka, Zsuzsanna Osgyáni, referentka, a spolupracovníci samosprávy a školských inštitúcií. Výstavu sprevádzali Szabolcs Méri, starosta obce Svodín, Veronika Smidt, knihovníčka, Beáta Melecsky, redaktorka svodínskej televízie, Kornélia Berényi,  Sándor Ottmár. Boli prítomní umelci, študenti školy, potomkovia vysťahovaných zo Svodína.

Veronika Smidt na otvorení hovorila o tvorbe Medzinárodného umeleckého tábora. Tábor vytvorili v roku 1998 na podnet Bélu Nágela, pod vedením Jánosa Kántora, ostrihomského umeleckého pedagóga.

Putovná výstava pozostáva z 29 umeleckých diel od 23 tvorcov.

S touto výstavou sa vytvorila duševná hodnota, ktorá do konca júna v Galérii gymnázia MIND vytvára v znamení umenia jednotu, hlásajúcu súdržnosť umelcov karpatskej kotliny.

 

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína

Szőgyén Jövője Közalapítvány Alapító Okirata

Metodický-pokyn-a-zásady-pre-podávanie-žiadostí-na-rok-2019-1

Pályázati-útmutató-a-pályázati-kérelem-kidolgozásához-1

Žiadosť o dotáciu – pályázati kérelem

Usmernenie k vyúčtovanie dotácie NBS

Elszámolási útmutató

Vyúčtovanie dotácie – Nadácia Budúcnosť Svodina

Pénzügyi elszámolási összesítő- SzJK

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Felhívás – 2% támogatás_2019