od 01.04.2020 zmena úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Štúrovo:

Pondelok                            8.00 – 11.00 h.

Utorok                                 8.00 – 11.00 h.

Streda                                  13.00 – 16.00 h.

Štvrtok                                8.00 – 11.00 h.

Piatok                                  8.00 – 11.00 h.

Je zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (okrem nevyhnutných prípadov, napr. agenda sociálnoprávnej ochrany detí)

Sprísnené opatrenia v nemocnici

Sprísnené opatrenia v nemocnici ❗️

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky od 13. marca 2020 zruší plánované operácie, okrem onkologických, resp. tých, ktoré neznesú odklad. To znamená, že pacienti, ktorých zdravotný stav je vážny/akútny budú operovaní.

Obmedzené budú aj ambulantné vyšetrenia. Uzatvorená bude jednodňová zdravotná starostlivosť. Zrušené budú ambulantné rehabilitačné výkony. Obmedzené budú výkony aj na rádiologickom oddelení. Vstup na magnetickú rezonanciu nebude cez budovu monobloku, ale cez vstup do zimnej záhrady, pacientov budú usmerňovať pracovníci vlastnej ochrany. Pacienti, ktorí majú naplánovanú kontrolu u lekára a účel tejto kontroly nie je nevyhnutný a neohrozuje ich zdravotný stav by vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii kontrolu mohli odložiť na neskôr a svojho lekára o tom telefonicky informovať.

ZÁKAZ NÁVŠTEV v nemocnici naďalej platí až do odvolania.

Szentmisék közvetítése magyar nyelven a rendkívüli helyzet idején

Szentmisék közvetítése magyar nyelven a rendkívüli helyzet idején

  1. március 23-ig

A felvidéki Mária Rádió naponta közvetít magyar nyelvű szentmiséket a www.mariaradio.sk honlapon keresztül

15.00 órakor (komáromi és rozsnyói vételkörzet),

18.00 órakor (telki-bányai és rozsnyói vételkörzet)

9.00 órakor köznapokon  a központi adásban.

A szlovák közszolgálati rádió élőben közvetíti március 15-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a szentmisét:

8.00 órakor magyar nyelven

A magyar nyelvű szentmise a Pátria rádión keresztül lesz hallgatható, akár rádiókészülék, akár pedig az internet segítségével (https://patria.rtvs.sk/).

Magyar Katoliku Rádió (www.katolikusradio.hu)

7.00 órakor hétköznap

10.04 órakor vasárnap

dunaszerdahelyi római katolikus plébánia március 15-én, vasárnap szentmisét közvetít az internet segítségével

9.00 órától magyar nyelven

A plébánia közösségi oldalán

https://dunaszerdahelyi.sk/vasarnap-elo-szentmisekozvetitesek-lesznek-dunaszerdahelyrol