Práca veľkou silou pokračuje, aj keď nebola doteraz pre verejnosť veľmi viditeľná. Medzi naše budúce plány patrí uskutočniť, aby aj iní videli našu obec takou, akú ju chceme mať my! V blízkej budúcnosti chceme uskutočniť mnoho „drobností“. Medzi inými postupne obnovíme naše noviny, na internetových stránkach Vás budeme informovať o  viacerých udalostiach.

Obnovíme priestor pred kultúrnym domom, vytvoríme parky, zasadíme stromy. Rozobrali sme bránu nad sochou na Hlavnom námestí, lebo jej stav bol životu nebezpečný. Konštrukcia bola úplne prehnitá. Natreli sme zábradlia na hlavných priestranstvách – kostol, kultúrny dom, bývalý dom služieb atď. Pravidelnú údržbu vyžaduje verejné osvetlenie a rozhlas. Veľa práce nás čaká na verejných priestranstvách: ostrihanie stromov, kosenie trávy, vyčistenie jarkov a iné.

Žiaľ, veľmi veľa odpadu je na verejných priestranstvách. Pozbierali sme veľa vriec odpadu. Vďaka za to osobám verejnoprospešných prác. Niektorí už očakávajú, že nimi zahodené smeti budeme zbierať my. Práve preto sme umiestnili niekoľko smetných košov. Dúfame, že len od toho bude záležať, že odpad – plechovky od piva a vrecká od čipsov – sa nedostanú do kríkov a na trávu! Najlepším riešením by bolo, keby sa dostali do vhodnej smetnej nádoby vytriedené. Z cintorínov sme odviezli vence pozbierané na jeseň, odvoz prekročil 1000 eur, preto by sme sa tešili, keby fungoval triedený zber.

Čo sa týka projektov, snažíme sa o všetko, čo prospeje našej obci. Máme viac úspešných projektov. Vypracovali sme projekt (už veľakrát) aj na obnovu vonkajšej fasády Základnej školy Lajosa Csongrádyho. Dúfajme, že teraz úspešne!

Vypracujeme program pre mladých na podporu pri kúpe domu, aby sme pomohli v tunajšom usadení.

Chceli by sme peknú, udržiavanú obec, kde je dobre žiť. Pričiňme sa o to všetci!

Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce

Comments are closed.