Správy OZ - Koľko zaplatíme od 1. januára 2021?

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa upravilo. Táto informácia vo väčšine prípadov pre obyvateľov znamená zvýšenie poplatku za odpad. Ale v poslednom desaťročí sme vyprodukovali o tretinu viac odpadov ako voľakedy. Tento výsledok sa okrem nás nepodaril žiadnej európskej krajine. Hoci nie sme najhorší medzi európskymi štátmi v množstve odpadu pripadajúceho na jedného obyvateľa, ale čísla o znovuzhodnotení sa zdajú byť žalostné. Viac ako polovica odpadu sa dostáva na skládky. Najväčším problémom na Slovensku je množstvo zmesového komunálneho odpadu a ani v našej obci nie je dostatočné triedenie odpadu.

právy OZ - Udržali by sme ročníky 1. – 4.

Szabolcs Méri, starosta obce oboznámil poslanecký zbor s návrhmi Kataríny Nyitraiovej, riaditeľky školy ohľadne budúcnosti. Ak by škola od septembra 2021 fungovala s ročníkmi 1. až 4. s počtom 15 žiakov, tak by samospráva musela riešiť schodok vo výške 21.287 eur. V prípade, keby popri I. stupni zostali žiaci aj v ročníkoch 8. a 9., teda spolu 25 žiakov, tak by samospráva musela riešiť chýbajúce finančné prostriedky vo výške 44.500 eur. A keby sa pridal aj 5. ročník, vyučovanie by sa začalo s 30-timi žiakmi, prevádzku školy v školskom roku 2021/2022 by bolo potrebné dotovať so sumou 44.387 eur.