Szentmisék közvetítése magyar nyelven a rendkívüli helyzet idején

Szentmisék közvetítése magyar nyelven a rendkívüli helyzet idején

  1. március 23-ig

A felvidéki Mária Rádió naponta közvetít magyar nyelvű szentmiséket a www.mariaradio.sk honlapon keresztül

15.00 órakor (komáromi és rozsnyói vételkörzet),

18.00 órakor (telki-bányai és rozsnyói vételkörzet)

9.00 órakor köznapokon  a központi adásban.

A szlovák közszolgálati rádió élőben közvetíti március 15-én, nagyböjt harmadik vasárnapján a szentmisét:

8.00 órakor magyar nyelven

A magyar nyelvű szentmise a Pátria rádión keresztül lesz hallgatható, akár rádiókészülék, akár pedig az internet segítségével (https://patria.rtvs.sk/).

Magyar Katoliku Rádió (www.katolikusradio.hu)

7.00 órakor hétköznap

10.04 órakor vasárnap

dunaszerdahelyi római katolikus plébánia március 15-én, vasárnap szentmisét közvetít az internet segítségével

9.00 órától magyar nyelven

A plébánia közösségi oldalán

https://dunaszerdahelyi.sk/vasarnap-elo-szentmisekozvetitesek-lesznek-dunaszerdahelyrol

ÚVZ SR: Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 Čo je COVID-19

Čo je COVID-19

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.


Príznaky ochorenia:

– horúčka

– kašeľ

– sťažené dýchanie

– bolesť svalov

– bolesť hlavy

– únava


Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí:

– kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

– dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

– ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

– v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

– ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní


Call centrum

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Oznam

Oznam‼️
🇸🇰Vážení občania,
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 boli prijaté nasledovné miestne opatrenia:
• Zakazuje sa organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy ako tréningy v telocvični, futbalové zápasy, kurz anglického jazyka, spomienkové slávnosti, rôzne iné združenia v uzatvorených priestoroch aj otvorených priestranstvách)
• V Kostole Nanebovzatia Panny Márie sa neuskutočnia bohoslužby
• Stránkové hodiny obecného úradu sú pondelok, streda a piatok v čase od 08:00 hodiny do 12:00hodiny. Prosíme občanov, aby zvážili či je osobná návšteva úradu nutná. Ak je možné uprednostnite emailovu a telefonickú komunikáciu s úradom.
• výchovno – vzdelávací proces, v školských zariadeniach ako základné školy a škôlka, bude v čase od 16. marca do 29. marca 2020 prerušený

Prosíme občanov aby dbali o vlastné zdravie, ako aj o zdravie spoluobčanov.
Za vaše pochopenie a spoluprácu ďakujeme.